3409 Worker

Aquesta instal·lació s’apropia de la forma en què les màquines vigilen i intervenen l’espai públic, proposant una reflexió polièdrica sobre el seu impacte en la societat.

Els sistemes de gestió i vigilància urbana implementats sota el model Smart City, ideat per l’atracció de capital, han incrementat el nombre de càmeres de vigilància i la sofisticació dels seus registres. L’incessant flux visual produït que requereix ser processat ha superat la capacitat humana; no hi ha ulls suficients per veure i significar tantes imatges. Avui en dia les màquines s’ocupen ja no només de la captura sinó també de l’anàlisi, identificació i etiquetatge, creant un circuit tancat d’imatges creades i llegides per elles.

3409 Worker dóna a conèixer la visió computacional, la disciplina científica que emula amb ordinadors la capacitat dels ulls per veure i del cervell per comprendre el món. En la peça de vídeo, la ciutat contemporània és vista per una xarxa neuronal artificial entrenada per identificar diferents elements del paisatge urbà. La lògica que la màquina empra en el seu procés d’identificació es fa evident a l’enquadrar, descontextualitzar i enumerar allò que reconeix: 30.344 persones, 9.354 cotxes, 3.049 treballadors … Un exercici que ens apropa al mètode amb el qual els sistemes automatitzats presents als carrers de les ciutats miren i assimilen a la ciutadania que circula per l’espai públic.