La 72.024 mil·lèsima part d’un any

2008, 5 min 8 s,  SD

La 72.024 mil·lèsima part d’un any és un projecte d’animació experimental centrat a la recerca de nous mètodes de producció i formalització del discurs narratiu amb l’objectiu de trobar formes d’animar més avesades a l’imprevist i els condicionants del dia a dia. Amb aquesta intenció s’estableix una estratègia a seguir: Realitzar una animació diària de 15 fotogrames durant 365 dies.

El web 365animacions.net funciona com la conclusió del projecte La 72.024 mil·lèsima part d’un any. Amb aquest espai interactiu s’intenta que l’usuari no només pugui veure i interactuar amb l’animació sinó també amb tot el procés de creació, posant a l’abast tota la informació relacionada amb el projecte (dia, localització, tècnica,…)

http://www.365animacions.net