Edició especial de l’Automàtica

Vídeo del procés de creació, composició i producció de la peça d’agraïment per a les persones que van donar suport a la campanya crowdfunding de l’Automàtica.