Animació Tangible

Animació tangible és un programa d’animacions realitzat en el marc del Bill Festival 2016.