Xcèntric El Cinema del CCCB

Cartell OPI d’entrada.

xtrc_opi3