Habitatge i societat

Disseny i maqueta del llibre Habitatge i societat a la Catalunya del segle XXI. Les tripes compten amb il·lustracions i gràfiques que han estat adaptades a l’estètica del llibre.

20160215162645647-2 20160215162645647-120160215164837832-320160215164837832-120160215164837832-2