cercel_1.jpg

356animacions.net

El web 365animacions.net funciona com la conlclusió del projecte “la 72.024 mil·lèsima part d’un any”. Amb aquest espai interactiu s’intenta que l’usuari no només pugui veure i interactuar amb l’animació sinó també amb tot el procés de creació,
posant a l’abast tota la informació relacionada amb el projecte (dia, localització, tècnica, … )

pantalla2.jpg

Workandwords.net

Web dinàmic fet a mida per a aquesta artista, realizadora de vídeo, investigadora y productora cultural.

paradigma-users.png

p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

Projecte web d’un arxiu de notícies, obert i en procés continu, amb un model diferent de comunicació i visualització de la informació.

Ofereix amplia informació de context i facilita la lectura transversal, permetent contrastar les fonts d’informació predominants.